Blue Water App

Bekijk project

In samenwerking met Mitchell de Waard, Edwin Kortman en Ferry Koster bij het bedrijf Notive hebben wij een webapplicatie, een Android app en een iOS app gemaakt voor Blue Water App. Aan alle drie de applicaties heb ik gewerkt. Ik ben voornamelijk bij dit project bezig geweest met de twee mobiele applicaties.

Volledige tekst volgt nog...

Technieken

De mobiele applicatie is geschreven voor iOS en Android in de talen Objective C en Java. Hierbij hebben we bij Android gebruik gemaakt van aquery, een lichtgewicht library voor het uitvoeren van asynchrone taken en het manipuleren van UI-elementen in Android. Daarnaast ook nog gebruik gemaakt van menuDrawer voor het menu in de Android Applicatie.

Daarnaast is de webapplicatie geschreven in HTML5, CSS3 en PHP. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de PHP library Doctrine, de PHP framework CodeIgniter en de HTML/CSS framework Bootstrap.

De website heb ik niet aan gewerkt.

Mijn rol

Blue Water App wilde heel graag een totaal pakket wat een website, een webapplicatie en een mobiele applicatie voor iOS en Android. Ik heb mij bij dit project bezig gehouden met de mobiele applicatie voor iOS en Android en daarnaast heb ik een beetje gewerkt aan de webapplicatie. Dit was de eerste keer dat ik in aanraking kwam met appdevelopment. Ik begon met Android en vervolgens met iOS. Dit was een leuke ervaring. Ik heb mij vooral toen nog bezig gehouden met het opbouwen van views en de syntax onder de knie te krijgen. Naar mate ik er mee bezig was ging het steeds beter en begon ik het te begrijpen. Dit resulteert uiteindelijk in twee mooie mobiele applicaties. Daarnaast heb ik het onderdeel "settings" gemaakt van de webapplicatie en wat views opgebouwd. Ik moest continue switchen tussen webapplicatie en mobiele applicatie in het begin waardoor ik maar kleine dingen kon doen aan de webapplicatie.

Arrow up